Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Love - Art Journal page for Scrapberrys

Hello crafters! 

Today I would like to show you my second creation as a guest designer for Scrapberry's
This time I went for an art journal page. 

Paints and media are from Fabrica Decoru


Full details in Scrapberrys blog here

See you in a few days! 

Kissez!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου